โรงเรียนแห่งชีวิต

"จงเลือกที่จะอยู่ ในแบบที่ควรค่า แก่การมีชีวิตอยู่เถิด"

เพราะชีวิตดุจดังกระแสน้ำที่ไหลเชื่อมโยงถึงกันหมด การจะมีอนาคตที่ดีได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำปัจจุบันให้ดีด้วย

เพราะผลของปัจจุบันจะกลายเป็นตราบาปหรือเป็นหนทางเกียรติยศของอนาคต ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเช่นไร

โรงเรียนแห่งชีวิต (ประเทศไทย)