ตารางสอนโรงเรียนแห่งชีวิต ประจำปี พ.ศ. 2563

อำนวยการสอนโดย อาจารย์ อัจฉราวดี วงศ์สกล

สอนโดยนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

1. ธรรมะแคมป์ รับช่วงอายุระหว่าง 10-15 ปี

     เป็นหลักสูตร 5 วัน 4 คืน, รับจำนวนจำกัด 50 คน

     วันแรก เริ่มในเวลา 10.00 น. และวันสุดท้าย ผู้ปกครองสามารถ

     มารับบุตรหลานของท่านได้ในเวลา 9.30 น.

แคมป์ 1

ภายในเดือนตุลาคม

2. คอร์สอานาปานสติสำหรับผู้ใหญ่ รับตั้งแต่อายุ 17 ปีขึ้นไป

     เป็นหลักสูตร 1 วัน และหลักสูตร 3 วัน 2 คืน, รับจำนวนจำกัด 140 คนสอนที่เตโชวิปัสสนาสถาน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

หมายเหตุ

ในแต่ละคอร์สจะมีผู้สมัครมาเรียนเกินกว่าจำนวนที่จะรับได้ หากท่านสมัครแล้วไม่สามารถมาเรียนได้
โปรดแจ้งล่วงหน้า 10 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นที่สนใจมาเรียนได้

คอร์สและเนื้อหาการสอน

คอร์สปรกติสำหรับศิษย์ใหม่ รับอายุ 8-13 ปี ต้องมาเรียนครบ 3 ครั้งถือเป็นสัจจะวาจา ทุกคอร์สต้องสมัครเรียนเข้ามาก่อน เพื่อการจัดที่นั่ง การพิจารณาใช้หลัก "สมัครก่อนได้ก่อน" เรียนฟรี มีอาหารกลางวันเลี้ยง ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ธรรมะแคมป์

สอนหลักธรรมแบบเดียวกับคอร์สปรกติ เน้นฝึกการมีสติ สมาธิ ฝึกวิธีคิด ความอดทนอดกลั้น การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น และการได้อยู่กับธรรมชาติ

 

ผู้ปกครองต้องมารับเด็กด้วยตนเอง โรงเรียนไม่ประสงค์ให้คิดว่า การส่งเด็กมาอยู่ที่ธรรมะแคมป์ เป็นกิจกรรมขั้นเวลายามว่างของเด็ก การมาบำเพ็ญธรรม ถือเป็นบทเรียนชีวิตที่มีคุณค่าของเด็ก ที่ผู้ปกครองพึ่งให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

ธรรมะสำหรับผู้ใหญ่

อบรมหลักธรรมสำคัญที่เป็นแรงส่ง ให้ชีวิตประสบความสำเร็จ รุ่งเรืองอย่างถาวร หลักกรรม การแก้ไขวิบากกรรม หลักการนั่งสมาธิแบบอานาปานสติ รับอายุ 17 ปีขึ้นไป