หากการรักชาติเป็นเรื่องผิด เราก็ไม่ขอเป็นคนถูกในสายตาของพวกคุณ


"Goodbye BBC" เราไม่ได้อิจฉาที่คุณจะยกย่องใคร แต่เราเห็นธาตุแท้ของคุณแล้วว่า คุณอิจฉาอย่างแรง ที่เห็นคนไทยรักและเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ..

การแสดงออกของคุณ ช่างเหยียบย่ำจิตใจของชาวไทย ที่เทิดทูนสถาบันยิ่ง คุณรู้หรือไม่ว่า การกระทำของรุ้ง ปนัสยาและเพื่อนร่วมกระบวนการ สร้างบาดแผลอะไรไว้กับคนไทยทั้งชาติ คุณย่อมรู้ หาไม่แล้วคุณจะยกย่องได้อย่างไร คุณสนับสนุนให้คนพวกนี้ให้ล้มสถาบันอย่างออกนอกหน้า ทูตของคุณจะรู้สึกอย่างไร เราไม่รู้ แต่เรารู้ว่า เรารู้สึกอย่างไรกับพวกคุณ . ผู้หญิงคนนี้จำต้องได้ศึกษาประวัติศาสตร์ และคุณูปการของสถาบันกษัตริย์ที่ในเรือนจำ เพราะเขาอยู่เหนือการสอนสั่งเสียแล้ว ผู้หญิงคนนี้ เป็นผู้เรียกร้องสิทธิอันชอบธรรม ด้วยวิธีของเผด็จการ เป็นผู้ใช้คำหยาบคาย เหยียดหยามบุคคลอื่น และมีการกระทำอันก้าวร้าวเกินรับ ต่อผู้ทรงพระคุณและผู้อาวุโส คุณบอกโลกได้ แต่คุณเปลี่ยนเราไม่ได้ เพราะโลกของเราสีขาว แต่โลกของคุณสีดำ . .. BBC พวกคุณเป็นผู้ดีไม่ใช่หรือ? คุณจะยอมรับการล้มล้างผู้มีพระคุณของพวกคุณ ได้ด้วยหรือ หรือว่า คุณไม่รู้จักว่าความกตัญญู Gratitude คืออะไร หรือคุณไม่เคยมีความกตัญญูต่อผู้ใด แม้กระทั่งต่อชาติและสถาบันกษัตริย์ของคุณเอง การเคารพบุคคลผู้พึงเคารพ คือคุณธรรม หาใช่การถูกกดขี่ ด้วยความไม่เท่าเทียมกัน การที่เราเทิดทูนและแสดงความนอบน้อม ต่อสถาบันกษัตริย์ มิใช่เป็นเพราะเราเป็นคนล้าหลัง แต่นี่คือวัฒนธรรมของเรา เป็นวิธีแสดงความเคารพด้วยจิตใจอันเทิดทูนของเรา ไม่มีแอกอะไรอยู่บนหลังเรา มีแต่ความสำนึกกตัญญูต่อสิ่งที่กษัตริย์ทำเพื่อพวกเรา หากการรักชาติ รักสถาบันกษัตริย์ เป็นเรื่องผิด เราก็ไม่ขอเป็นคนถูกในสายตาของพวกคุณ เราคือผู้มีคุณธรรม ที่จะไม่มีวันเนรคุณต่อชาติและสถาบันกษัตริย์

.. สันดานกา จะสีขาวหรือสีดำ อีกาก็คืออีกาที่ชอบกินสัตว์ที่ตายแล้ว คนจิตใจสูงส่ง ย่อมไม่เกลือกกลั้วกับสิ่งโสมม สูทและภาษาที่ใช้ หาใช่เครื่องตัดสินว่าบุคคลเป็นผู้เจริญแล้ว คุณธรรมต่างหาก ที่บ่งบอกว่าใครเป็นผู้เจริญอย่างแท้จริง สีขาวจะกลมกลืนกับสีดำเข้มไม่ได้ ฉันใด คุณธรรม จะอยู่ร่วมกับความสามานย์ไม่ได้ ฉันนั้น ลาก่อน BBC .. อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล 24 พฤศจิกายน 2020 ..

13 views