สวัสดีวันปีใหม่ไทย ที่มีแต่เรื่องใหม่ ๆ ต้อนรับวันสงกรานต์ 2564


. สงกรานต์ มาจากคำว่า สํ-กราน เป็นภาษาสันสฤต หมายถึง “ย่างขึ้น ก้าวขึ้น ย้ายที่ เคลื่อนที่” จึงเป็นคำที่เหมาะสมในการ “เริ่มต้นใหม่” ทำสิ่งใหม่ ๆ โดยในแต่ละวันได้มีความสำคัญมากถึง 3 ประการ คือ

วันที่ ๑๓ เมษายน “เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ” เป็นวันมหาสงกรานต์ หรือวันตรุษ เป็นวันที่พระอาทิตย์ขึ้นสู่ราศีเมษ กำหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้ลูกหลานได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อบุพการี ผู้อาวุโสที่เคารพนับถือ หรือผู้ใหญ่ในชุมชนที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม

วันที่ ๑๔ เมษายน “เป็นวันครอบครัว” หรือเป็นวันเนา (พระอาทิตย์คงอยู่ที่ ๐ องศา) ช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนาไปหาครอบครัว จึงเป็นช่วงเวลาแห่งความรักความอบอุ่น ที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา และทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว

วันที่ ๑๕ เมษายน เป็นวันเถลิงศกใหม่ และเริ่มจุลศักราชใหม่ … โดยกิจกรรมที่ทำในวันนี้มีกิจกรรมที่ควรทำกันทุกปี แต่ในปีนี้พิเศษหน่อย ต้องแบ่งสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำให้เข้ากับช่วงไวรัสโควิด-19 สามารถแบ่งได้ดังนี้ ทำได้ - ทำบุญ ตักบาตร - ทำความสะอาดพระพุทธรูป สรงน้ำพระพุทธรูป - เดินทางข้ามจังหวัด (เช็คมาตรการแต่ละจังหวัดอีกครั้ง) - รดน้ำผู้ใหญ่, ผู้อาวุโส - จัดงานในพื้นที่โล่งอากาศระบายได้ดี

สิ่งไม่ควรทำในช่วงนี้ - รวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ ประแป้ง - รวมกลุ่มจัดคอนเสิร์ตและการละเล่นต่าง ๆ - การเล่นปาร์ตี้โฟม … ให้ยึดหลัก D-M-H-T-T Distancing: การเว้นระยะห่าง Mask Wearing: การสวมหน้ากากอนามัย Hand Washing: การล้างมือบ่อย ๆ Testing: ตรวจวัดอุณหภูมิ Thai Cha na: สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ ที่มา : ROYAL THAI GOVERNMENT … ทำไมกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงสงกรานต์ จะใช้น้ำเป็นหลัก? . ท่านอาจารย์อัฉจราวดีได้เมตตากล่าวไว้ว่า “ สายน้ำเป็นเครื่องมือเชื่อมต่อ” และ น้ำยังสามารถถ่ายทอดพลังงานจากจิตสู่จิต

"ศิษย์อาจคิดว่า การรดน้ำที่ฝ่ามือเพียงไม่กี่วินาที จะมีพลังฟื้นฟูอะไรได้ จริง ๆ แล้ว สายน้ำเป็นเครื่องมือเชื่อมต่อ จากจิตหนึ่ง สู่จิตหนึ่ง โยงกันเป็นเครือข่ายพลังธรรมที่เกิดจากศรัทธา ก็เกิดเป็นมวลพลังเย็นที่อัดลงมาเทลงมา เกิดเป็นพลังเปลี่ยนแปลงได้ ...พลังน้ำใช้เป็นพลังปั่นกระแสไฟฟ้าได้ฉันใด ก็สามารถพลิกด้านมาใช้ฟื้นฟูพลังทางจิตได้ ฉันนั้น" จากบทความ "เมื่อต้องได้รับการฟื้นฟูธาตุขันธ์"

… สุขสันต์วันสงกรานต์แด่กัลยาณมิตรทุกท่าน มีความฉ่ำเย็นในจิตใจ ไม่รุ่มร้อนเหมือนสภาวะอากาศในช่วงหน้าร้อนนี้ ขอให้เดินทางปลอดภัย มีความสุขกายสุขใจ ชุ่มชื่นใจรับวันสงกรานต์ เพื่อส่งผลทางกายใจเข้มแข็งเดินหน้ากันต่อไป ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

.

เพจ 5000s ข้ามห้วงมหรรณพ กับ อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล 13 เมษายน 2564