วิชาประวัติศาสตร์และศีลธรรมต้องกลับมา....


หากไม่ตื่นจากการถูกวางยา...ความเสียหายก็สุดใหญ่หลวง ...

ยังจำได้มั้ย มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนในชาติเรียกร้องให้เอาวิชาศีลธรรมกลับคืนมา แต่รัฐบาลไม่เคยสนใจ คิดแต่จะวัดความสำเร็จของชาติด้วย จีดีพี วัดความก้าวหน้าทางการศึกษาด้วยวิชาการ สุดท้าย การเรียกร้องนี้ก็เงียบหายไป พร้อมกับได้เพียงหวังว่าเราเป็นเมืองพุทธ การที่เยาวชน ไม่ได้เรียนวิชาศีลธรรม คงไม่แย่จนเกินไปนัก คงมีคนรุ่นเก่าช่วยปลูกฝัง และสอนสั่งให้เขารักชาติรักแผ่นดิน ให้มีจิตสำนึกกตัญญู .. วันนี้ ผลของการปล่อยปละละเลยของรัฐบาล ไม่ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมหลักของชีวิต ได้กลับมาเป็นหอกดาบทำลายประเทศของเราเอง เยาวชนไม่เพียงแต่ไม่สามารถเข้าถึงประวัติศาสตร์ของชาติ แต่เขายังไม่เข้าใจหลักคุณธรรมรากฐานคือความกตัญญู เขาไม่สำนึกว่าชาติให้อะไรกับเขา ไม่ตระหนักว่าสถาบันกษัตริย์ทรงคุณอย่างไรต่อแผ่นดิน เมื่อรากฐานไม่มี ปัญญาก็อ่อนด้อยเพราะไม่ทันเล่ห์ของโลก เขาจึงตกเป็นเครื่องมือให้คนเลว บงการให้เขาคิดล้มชาติล้มสถาบันกษัตริย์ กระทำการหยามหมิ่นคิดล้มล้าง ชนิดไม่เคยเกิดขึ้นในครั้งไหน

.. หากรัฐยังไม่หันกลับมาสร้างรากฐานคุณธรรมให้แก่เยาวชนในชาติ แม้วันนี้เราอาจรักษาสถาบันไว้ได้ แต่วันข้างหน้าย่อมสิ้นหวังแน่นอน เพราะคนรุ่นเรา ที่เป็นประจักษ์พยานในพระคุณของสถาบันกษัตริย์ จะตายจากไป แล้วต่อจากนั้นใครจะหนักแน่น ออกมาปกป้องชาติและสถาบัน .. หากจะมีใครที่ผิด คนแรกคือครอบครัว คนที่สองคือผู้วางระบบการศึกษาของรัฐบาล ที่เหลือนอกจากนั้น เป็นเพียงคนเลวคนชั่ว ที่คอยฉกฉวยโอกาส เมื่อสถานการณ์สุกงอม ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อคือประเทศชาติ สถาบัน และเยาวชนผู้ตกเป็นเบี้ย หากรัฐยังไม่ตื่นในการแก้ไขเรื่องการศึกษา ไม่นำวิชาศีลธรรมและประวัติศาสตร์คืนมา ประเทศไทยจะพบกับจุดเปลี่ยน ที่แม้แต่จิตวิญญาณของเราก็จะต้องร้องไห้ ที่มองเห็นสถาบันหลักของชาติล่มสลาย เห็นลูกหลานที่เรารักและห่วงใยตกอยู่ในเงื้อมมือของปิศาจร้าย ในนามของราษฏร ... ร่วมกันเรียกร้อง นำวิชาศีลธรรมและประวัติศาสตร์กลับคืนมา นี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ รัฐเพิกเฉยไม่ได้อีกต่อไป .. อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล 5 พฤศจิกายน 2020