ลูกหลานฟังหน่อยเถิด


(Please find English below)

.

จะประท้วงการเมืองก็ประท้วงไป แต่อย่าหมิ่นและคิดลบล้างสถาบัน เพียงแค่ไม่สามารถวิพากวิจารณ์กษัตริย์ได้ นี่คือไม่มีสิทธิแล้วหรือ บุตร ไม่มีวันเท่าเทียมกับบิดามารดา บุตร ไม่สามารถวิพากบุพการี อย่างสิ้นความเคารพ สิทธิอันเท่าเทียม กับการเคารพผู้พึงเคารพ คนละเรื่องกัน การเคารพกราบไหว้ไม่ใช่เรื่องของการมีแอก แต่เป็นเรื่องคุณธรรมและจารีตประเพณี .. พ่อแม่ผู้เกิดในรัชกาลที่ 9 ที่เห็นคลิปภาพการขัดขวางขบวนรับเสด็จ แล้วยังจะปล่อยให้ลูกหลาน หลงผิดร่วมหมิ่นสถาบันด้วยหรือ นี่คือเวลาที่บิดามารดา ต้องปกป้องลูกจากความหลงผิด จากการถูกปั่นด้วยคำลวง อ้างจะประท้วงการเมือง แต่มุ่งล้มสถาบัน ปกป้องอนาคตของลูกหลานของท่านเถิด อย่าให้เขาตกเป็นเหยื่อผู้สิ้นไร้ความกตัญญูต่อแผ่นดิน .. เขาอ้างว่าให้ออกมาเพื่ออนาคต แต่เขากำลังทำลายอนาคตของเธอ เพราะเขาทำลายคุณธรรมในตัวเธอ เมื่อก่อน เธอเคยหยาบกระด้างเช่นนี้หรือไม่ เมื่อก่อน เธอเคยรักชาติ รักสถาบันหรือไม่ เธอเคยเห็นภาพร.9 และราชวงศ์ทำงานเพื่อชาติหรือไม่ เธอเคยเสียน้ำตาในวันที่เสด็จสววรคตหรือไม่ เดี๋ยวนี้ แววตาเธอเป็นเช่นไร เดี๋ยวนี้ เธอมองธงชาติ แล้วยกมือ 3 นิ้ว เพื่อเหยียดแผ่นดินที่อยู่อาศัยได้อย่างไร ความรักชาติและสำนึกต่อแผ่นดินเกิด ของเธออยู่ที่ไหน .. อย่าเปลี่ยนชาติ ด้วยอารมณ์ แต่จงเปลี่ยนด้วยการไตร่ตรอง อย่างมีเหตุผล สิ่งที่เห็น ไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิด อย่าฟังความด้านเดียว เพราะในทุกการกระทำ เราต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น วัยเยาว์นี้เป็นเครื่องมือได้ง่ายนัก การกระทำด้วยอารมณ์ ไม่เคยส่งผลดีกับใคร นอกจากทำร้ายชีวิตตนทั้งสิ้น

.. อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล 17 ตุลาคม 2020

.

Political protest is acceptable, but do not despise and overthrow the monarchy. Does it make you have no right only because you cannot criticize the King? Son and daughter never be equal to their father or mother. Son and daughter cannot criticize their parents without any respect. The equal right and respecting those who deserve respect is different. Respect is not an oppression, but rather a morality and tradition. .. Parents, who was born in the reign of King Rama IX, saw the obstruction of a royal procession in the clips. Do you still let your children be misled to insult the royal institution as well? This is a time that parents must protect your children from being stirred by lies. It is claimed to be a political protest, but aim for destroying the royal institution. Protect the future of your children. Do not let them fall victim to those having no gratitude to the land. .. They lay claim making you come out for the future, yet they are ruining your future. They are destroying the morality in you. Have you ever been harsh like this before? Have you ever loved your country and the royal institution before? Have you ever seen the pictures of King Rama IX and the royal families work for the nation? Now, how does the expression in your eyes? Now, how could you look at the nation’s flag and raise your three fingers to look down upon your own mother land? Where is your patriotism and the moral consciousness to the nation? ..

Do not change the country with emotion, but do change it with reason and consideration. What you see is not what you think. Do not listen to one side of the story. Because every action we are all responsible for. Youth can be easily fallen to be a tool. Emotional actions have never been benefited to anyone, except only destroying one’s own life. .. Master Acharavadee Wongsakon 17 October 2020

Translation: Samroeng Thongrong