พ่อแม่ต้องปกป้องลูกให้พ้นจากการปลุกปั่น


การปลุกระดมด้วยความเคียดแค้น ไม่ใช่วิถีของนักสู้ผู้มีศักดิ์ศรี

การข่มขู่ด้วยเสียงอันดัง ไม่ใช่เครื่องหมายแห่งชัยชนะ

แต่จะเป็นความหายนะ ของผู้กระทำการนั้นเสียเอง

.

ผู้ที่เรียกตนว่า ปัญญาชนทั้งหลายเอ๋ย

เธอไม่เห็นความผิดปกติในสิ่งที่เธอเรียกร้องบ้างหรือ

ในเมื่อนักการเมืองคือปัญหาของชาติ

แต่ทำไมผู้ที่ปลุกปั่นเธอ กลับโยนบาปให้กษัตริย์

กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญมานานแล้ว แล้วเธอยังเรียกร้องอะไรกัน

ข้อกล่าวอ้างกี่ข้อแล้วที่ถูกหักล้างด้วยความจริง

ทั้งเรื่องเยอรมัน เรื่องภาษี มีอะไรบ้างที่เป็นจริงที่พวกนี้กล่าวอ้างบ้าง

เขาบอกเธอว่า "มันเป็นความเหลื่อมล้ำ"

นี่เป็นวาทกรรม ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องสิทธิเท่าเทียมแบบนักกฎหมาย

สถานะกับสิทธิเป็นคนละเรื่องกัน

สถานะ กับเรื่องอาวุโส เป็นผลพวงของคุณธรรม

เมื่อบุคคลมีอาวุโสกว่า ก็พึงเคารพในอาวุโส

เมื่อบุคคลมีคุณธรรม ก็พึงเคารพในความดีงาม

สถาบันกษัตริย์ ทำเพื่อประโยชน์เพื่อปวงชน

เธอเคารพสถาบันผู้มีพระคุณต่อบรรพบุรุษ และต่อตัวเธอเองไม่ได้หรือ

.

บุคคลให้ที่อยู่อาศัยเธอเพียงชั่วคืน เธอยังรำลึกถึงบุญคุณเขาได้

แต่ผู้ที่สร้างชาติ ให้อิสรภาพ ให้ที่อยู่อาศัยแก่เธอทั้งชีวิต

เธอกลับเคารพท่านไม่ได้ ต้องอ้างเรื่องความเหลื่อมล้ำ

ตั้งแต่เข้าไปคบหากับคนพวกนี้

เธอกลายเป็นอะไรไปเสียแล้ว

ความดีตายจากเธอไปแล้วหรือ

.

อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล

18 พฤศจิกายน 2020

1 view