ตรุษจีน เทศกาลแห่งความกตัญญู ความสามัคคี และการเริ่มต้นใหม่


..... 新正如意 新年发财 (ซิงเจียหยู่อี่ ซิงนี้ฮวกไช้) คำอวยพรที่เราคุ้นชินกันช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นการออกเสียงแบบแต้จิ๋วที่มีความหมายว่า "ในปีใหม่นี้ขอให้สมหวังทุกสิ่ง ขอให้มีโชคลาภเจริญงอกงาม" ซึ่งตรุษจีนในปีนี้ . วันจ่าย – ซึ่งเป็นวันก่อนวันสิ้นปีตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่จะเป็นวันที่ออกไปจับจ่าย ซื้อข้าวของเตรียมสำหรับวันไหว้ วันไหว้ – วันสิ้นปีตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่ครอบครัว จะเดินทางกลับมารวมกัน เพื่อแสดงความกตัญญู และเฉลิมฉลองร่วมกัน และ วันเที่ยว หรือวันถือ – วันขึ้นปีใหม่ หรือวันตรุษจีน ตรงกับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่จะเป็นวันที่ชาวจีนจะออกไป เที่ยวทำกิจกรรม ร่วมกันในครอบครัว . หากกล่าวถึงความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ว่าเกิดขึ้นมาแล้วยาวนานมากว่า 3000 ปี และมีวิวัฒนาการที่หล่อหลอม พิธีการ ขนมธรรมเนียมต่าง ๆ ที่แสดงถึงความกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ และความสมานสามัคคีในครอบครัว และคนใกล้ชิด โดยในยุคเริ่มแรกเป็นช่วงที่มีพิธีการการบูชาเทพเจ้า (ไหว้เจ้า) เหล่าบรรพบุรุษ ตลอดจนการบวงสรวงเพื่อผลผลิตทางการเกษตรที่ดี จนมาถึงช่วงประมาณ 1500 ปีที่ผ่านมา ก็มีหลักฐานในการกำหนดวันขึ้นชัดเจนตามปฏิทินจีน ซึ่งถือว่า วันตรุษจีน เป็นวันแรกของปีใหม่ รวมถึงเป็นการสิ้นสุดของฤดูหนาว และเป็นการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิ ในประเทศจีนที่ในฤดูหนาว มีอากาศค่อนข้างหนาวเย็นไปจนถึงมีหิมะตก เมื่อหมดฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูดอกไม้ผลิก็เหมือนกับเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง . พิธีกรรม กิจกรรม และการเตรียมการต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดขึ้นในช่วงเทศกาลแฝงไปด้วยความหมาย และรายละเอียดที่สอดแทรกเรื่องความสามัคคี ความกตัญญู และเพื่อความเป็นศิริมงคล โดยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทำความสะอาดบ้านเรือน ตกแต่งที่อยู่อาศัยด้วยป้ายคำมงคล แต่งกายด้วยสีแดง โดยชาวจีนเชื่อว่าสีแดงเป็นสีมงคล การที่มีกิจกรรมร่วมกันในการเตรียมอาหาร ขนม และของไหว้ เพื่อแสดงความกตัญญู และเป็นเวลาที่ได้ระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษ แม้แต่จะเป็นการมอบแต๊ะเอีย หรืออั่งเปา ที่เป็นการตอบแทน และแบ่งปันต่อกัน ในบางบันทึกมีบันทึกไว้ถึงไว้ว่ามีการเตรียมการยาวนานกว่า 1 เดือน และมีการกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ถึง 15 วัน ซึ่งในปัจจุบันแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ในประเทศจีนเองก็ยังคงกำหนดช่วงเทศกาลเป็นวันหยุดยาว . ด้วยประวัติอันยาวนาน และรายละเอียดของธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดต่อกันมา ตรุษจีนจึงถือเป็นช่วงเทศกาลสำคัญอีกเทศกาลหนึ่งของชาวจีน และประชากรเชื้อสายจีนทั่วโลก ที่จะได้ใช้เวลาช่วงของความสุข การรวมตัวกันของครอบครัว แสดงความกตัญญู และความรักต่อกัน . 新年快樂 (ซินเหนียนไคว้เล่อ) “สุขสันต์วันปีใหม่” ครับ

บทความโดย ไผทพงศ์ อินทโสตถิ

1 view