คุณเปลี่ยนเราไม่ได้ คุณต้องเปลี่ยนมุมมองของคุณเอง


“To Whom it may concern about our Nation" คุณเปลี่ยนเราไม่ได้ คุณต้องเปลี่ยนมุมมองของคุณเอง” (Please see English below)

.. เป็นเวลานานพอควร ที่เราเฝ้ามองการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ของเราโดยสื่อต่างประเทศบางสื่อ ที่พยายามทำให้เห็นประหนึ่งว่าสถาบันและกษัตริย์คือปัญหาของชาติเรา เรารู้ดีว่าใครอยู่เบื้องหลังการกระทำนี้ และรู้ว่าเขาต้องการอะไร เยาวชนของเราถูกปั่นหัวให้ตกเป็นเหยื่อในเกมนี้ จนกระทั่งพวกเขาประท้วงด้วยความหยาบคาย ไร้เหตุผล บนถนนแทบทุกวัน .. เรามองดูการหมิ่นสถาบันกษัตริย์ ด้วยน้ำมือพวกเขาด้วยความเสียใจ จิตใจของเราบอบช้ำกับคำลวงที่เห็นพวกเขาถูกล้างสมอง แม้กระทั่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเสด็จสวรรคตไปแล้ว ยังถูกพวกเขาหมิ่น กระนั้น คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังเงียบเฉย เพราะหวาดกลัวการข่มขู่ และมุ่งทำลายด้วยเครื่องมือทางโซเชียลมีเดียที่พวกเขาวางขุมกำลังเอาไว้ ผู้ประท้วงเหล่านี้ อ้างสิทธิในการแสดงออก แต่เขากลับข่มขู่ทุกคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นตรงกันข้าม เขาบอกว่าต้องการประชาธิปไตย แต่ทำตนยิ่งกว่าเผด็จการ ขาวกลายเป็นดำ เทพกลายเป็นปิศาจ ผู้บงการหลบอยู่เบื้องหลังเด็กอย่างไร้ความละอาย .. แต่ในวันนี้ ประชาชนผู้รักชาติต่างออกมาแสดงตนปกป้องสถาบันกษัตริย์เพราะเรารู้ดีว่า ชาติของเราสร้างมาด้วยสถาบันกษัตริย์ เป็นปึกแผ่นก็ด้วยกษัตริย์ เป็นอิสระจากศัตรูผู้รุกรานก็ด้วยพระปรีชาสามารถจากการนำของกษัตริย์ พ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นยุคล่าอาณานิคม ก็ด้วยพระบารมีของกษัตริย์ ประชาชนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีศักดิ์และสิทธิเท่าเทียมพลเมืองประเทศอื่น ๆ ก็ด้วยสถาบันกษัตริย์ ..

กษัตริย์ของไทย หาใช่คนรวยมีทรัพย์สินมากเหมือนที่ชาวต่างชาติคิด แต่พระองค์เปรียบเป็นบิดาของแผ่นดินที่ดูแลพสกนิกรดุจลูก การแสดงความเคารพต่อพระองค์อย่างนอบน้อม มิได้หมายถึงการที่เราไม่มีสิทธิเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์ แต่เป็นคุณธรรมและจารีตประเพณี ที่ชาติของเราสืบสานมายาวนานหลายร้อยปี กลุ่มคนผู้ต้องการล้มล้างสถาบัน พยายามเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่บนคำหลอกลวง แต่เราผู้เกิดบนแผ่นดินสยามและพึ่งพระบารมีมาทั้งชีวิต รู้ดีว่าความจริงคืออะไร เพราะเหตุนี้ พวกเราจึงมาแสดงตนที่นี่ ด้วยความรัก ด้วยความภักดี ด้วยหัวใจกตัญญู เพื่อพระมหากษัตริย์ของเรา ของแผ่นดินสยาม . ความมืด มิอาจกลบแสงสว่าง ความชั่ว มิอาจบดบังพลังของความดี เราร่วมเขียนประวัติศาสตร์ของชาติด้วยชีวิตเราเอง ผู้ไม่มีรากฐานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันลึกซึ้ง ย่อมไม่มีวันเข้าใจ คุณเปลี่ยนเราไม่ได้ คุณต้องเปลี่ยนมุมมองของคุณเอง ..

อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล 3 พฤศจิกายน 2563

....

It’s been a while that we have seen the news about our monarchy, some of which try to point out that the monarchy is the problem of our country. We know who is behind this and what is his intention.

Our young generation has become the prey in this game until they act nastily and unreasonably in their protest every day. We are truly sad to see them insult the monarchy. We feel so hurt by the words from these youth who have been brainwashed. Even King Rama IX who had passed away is defamed.

Nevertheless, most Thais stay quiet as they are afraid to be attacked through social media. While the protestors are demanding democracy, they badly threaten people who comment about their protest. They say they want true democracy but their acts are even worse than dictators. They turn white to black, angel to demon. At the same time, the mastermind shamelessly hide himself behind these kids. .. Today, people who love the nation are coming out to protect the monarchy, as we all know that our nation is built by the monarchy. This country has been united and independent from the enemies by the leadership of the Kings. We could stay free in the colonialism era because of the capability of our Kings. And, because of the monarchy, Thai people can live with dignity and equality with the same standard as people in other countries. Our King is not a very rich man in the way that foreigners think. He is like a father of the land who takes care of his people as if they are his children. .. Showing our humbly respect toward him does not mean that we are not equal. It is indeed our inherited morality and tradition that has continued for hundreds of years. Those who want to overthrow the monarchy are trying to rewrite our history with their lies. But for us who are born in this land and have received the royal kindness through our life, we all know the truth. That’s why we come here to show our love, our loyalty and our gratitude to our king, the king of Siam. .. Darkness cannot hide the light. Evil cannot hide goodness. With our life, we write our own history. Those who do not have profound history and culture will never understand. Don't try to change us ,change your own view. .. Acharavadee Wongsakon November 3, 2020 .. Thank you image from Work point today