ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน

หลังจากกรอกข้อความในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว

กรุณาส่งอีเมล์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ส่งใบสมัครเรียน มาที่

Email: info@schooloflifethailand.org

หรือ

Fax: 02-634-7423

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel:  02-634-7461-3

www.schooloflifethailand.org

 

โรงเรียนแห่งชีวิต: ซอยสุขุมวิท 67 (ประมาณ200 ม.จากปากซอย)
รถประจำทางสายที่ผ่าน : 38,2,25, ปอ.511


สถานที่สอน : อยู่ใกล้กับโครงการบ้านแสนสิริ