ติดต่อเจ้าหน้าที่

ส่งใบสมัครเรียน มาที่

Email: info@schooloflifethailand.org

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel:  02-634-7461-3

 

โรงเรียนแห่งชีวิต:

เลขที่ 3/11-12 ถนนเดโช แขวงสุริยวงศ์

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ประกาศย้ายที่ตั้งสำนักงาน

โรงเรียนแห่งชีวิตทำการย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ ตั้งแต่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

โทรศัพท์ : 02-1174063 ถึง 64

โทรสาร   : 02-1174065

ที่อยู่ใหม่ :

462/12  ซอยอ่อนนุช 8 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กทม. 10250