ตารางสอนโรงเรียนแห่งชีวิต ประจำปี 2561


อำนวยการสอนโดย อาจารย์ อัจฉราวดี วงศ์สกล

สอนโดย น.สพ. วิรัตนพัน หลักคำ, คุณศิริพงศ์ ศิริสุนทรชัย และนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

1. คอร์สอบรมธรรมะเด็ก รับเด็กๆ ช่วงอายุระหว่าง 8-13 ปี

ต้องมาเรียนครบทั้ง 3 ครั้งหรือตามที่กำหนด
เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 12:00 น.

**สำหรับตารางการอบรม กำลังพิจารณาดำเนินการอยู่

School of Life's Normal Course

เนื้อหาในการอบรม

คอร์สอบรมธรรมะเด็ก สำหรับผู้เรียนใหม่ ต้องมาเรียนครบ 3 ครั้งถือเป็นสัจจะวาจา

ผู้เรียนต้องสมัครเรียนเข้ามาก่อน เพื่อการจัดที่นั่ง การพิจารณาใช้หลัก "สมัครก่อนได้ก่อน" เรียนฟรี มีอาหารกลางวันเลี้ยง ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


สัปดาห์แรก

เน้นความเข้าใจในสัจธรรมชีวิต ความสำคัญของการใช้ชีวิตในโลกแห่งการ ปรุงแต่ง ศีล 5 ในระดับที่ลึกซึ้ง สอนวิธีคิด หลักการควบคุมจิตใจ ช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าว การกตัญญูต่อบิดามารดา ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ผู้มีพระคุณ และ สอนนั่งสมาธิแบบอานาปานสติ

สัปดาห์ที่สอง

เน้นหลักชีวิตศาสตร์ การรู้จักตัวเอง การวางเป้าหมายชีวิต การตอบสนองต่อ กระแสยั่วยุทางสังคม การคบเพื่อนฝึก จิตใจให้เป็นคนเข้มแข็งอดทนต่อ อุปสรรค ฝีกการคิดบวก เห็นคุณค่าของ การมีชีวิต อยู่เพื่อแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย การนั่ง สมาธิแบบอานาปานสติ

สัปดาห์ที่สาม

เน้นหลักกรรม การแก้ไขวิบากกรรม การทำบุญให้ถูกวิธี หลักการสร้าง บุญบารมี การตั้งจิตอธิษฐาน การแผ่เมตตา การขออโหสิกรรมต่อ เจ้ากรรมนายเวร เสริมสร้างทุนชีวิตให้มี พลังกุศลเป็นแรงส่งให้ชีวิตรุ่งเรือง

School of Life's Dharma Camp

2. ธรรมะแคมป์ รับช่วงอายุระหว่าง 10-15 ปี

เป็นหลักสูตร 5 วัน 4 คืน, รับจำนวนจำกัด 50 คน
วันแรก เริ่มในเวลา 10.00 น. และวันสุดท้าย ผู้ปกครองสามารถ
มารับบุตรหลานของท่านได้ในเวลา 9.30 น.

ตุลาคม

พุธที่ 17 ต.ค. - อาทิตย์ที่ 21 ต.ค.

3. คอร์สอบรมสมาธิอานาปานสติสำหรับผู้ใหญ่ รับตั้งแต่อายุ 17-70 ปี

เป็นหลักสูตร 4 วัน 3 คืน, รับจำนวนจำกัด 140 คน โดยจัดการอบรมที่เตโชวิปัสสนาสถาน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ตามประกาศกฎใหม่ การเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานและอบรมสมาธิอานาปานสติ:
หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิ์ในการเข้า อบรมเตโชวิปัสสนากรรมฐาน ต่อไป
ในการสมัครเข้าอบรมสมาธิอานาปานสติ ให้เขียนความจำนงว่า
"ต้องการสำรองที่นั่งอบรมเตโชวิปัสสนา ระหว่างวันที่.....ถึงวันที่....."
เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้สำรองที่นั่งไว้ให้

***ผู้อบรมจะต้องมาถึงธรรมสถานในวันแรกของการอบรมในเวลาไม่เกิน 10.30 น. และวันสุดท้ายของการอบรม จะสิ้นสุดลงในเวลาไม่เกิน 8.30 น.

พฤษภาคม

พฤ. 17 พ.ค. - อา. 20 พ.ค.

มิถุนายน

พฤ. 7 มิ.ย. - อา. 10 มิ.ย.

สิงหาคม

พฤ. 16 ส.ค. - อา. 19 ส.ค.

ตุลาคม

พฤ. 4 ต.ค. - อา. 7 ต.ค.

ธันวาคม

พฤ. 6 ธ.ค. - อา. 9 ธ.ค.

School of Life's Anapana Meditation Course
หมายเหตุ

ในแต่ละคอร์สจะมีผู้สมัครมาเรียนเกินกว่าจำนวนที่จะรับได้ หากท่านสมัครแล้วไม่สามารถมาเรียนได้

โปรดแจ้งล่วงหน้า 10 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นที่สนใจมาเรียนได้