"จงเลือกที่จะอยู่ในแบบที่ควรค่าแก่การมีชีวิตเถิด"

เพราะชีวิต ดุจดังกระแสน้ำที่ไหลเชื่อมโยงถึงกันหมด การจะมีอนาคตที่ดีได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำปัจจุบันให้ดีด้วย

เพราะผลของปัจจุบัน จะกลายเป็นตราบาปหรือเป็นหนทางเกียรติยศของอนาคต ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเช่นไร

Image#1 Image#2 Image#3 Image#4 Image#5 Image#6 Image#7 Image#8 Image#9 Image#10 Image#11 Image#12

คอร์สธรรมะเด็กครั้งแรกของปี 2560

เริ่มแล้วการเรียนการสอนคอร์สธรรมะเด็ก รับเด็กช่วงอายุ 8-13 ปี
ซึ่งต้องมาเรียนให้ครบทั้ง 3 ครั้ง ถือเป็นสัจจะวาจา
เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 12:00 น.
โดยคอร์สนี้เริ่มเรียน
1. ครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 19 มี.ค. 2560
2. ครั้งสอง วันอาทิตย์ที่ 26 มี.ค. 2560
3. ครั้งสุดท้าย วันอาทิตย์ที่ 2 เม.ย. 2560

เด็กแต่ละคนจะได้รับอนุญาตให้เรียนได้คอร์สเดียวเท่านั้น จะไม่ให้มาเรียนซ้ำอีกในคอร์สถัดไป
ต้องสมัครเรียนเข้ามาก่อน เพื่อการจัดที่นั่ง การพิจารณาใช้หลัก "สมัครก่อนได้ก่อน"
เรียนฟรี มีอาหารกลางวันเลี้ยง ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น